Tagasiside

 

K O H T L A - J Ä R V E

TÄISKASVANUTE

GÜMNAASIUM

U u d i s e d
 

 

E-õppe küsitlus õpilastele

 

 

Lp õpilased!

Konsultatsioonide ajakava

 

Ув. ученики!

Расписание дополнительных консультаций

 

 

Distantsõppe korraldamise kord

 

 

LINNAPEA KÄSKKIRI

***

Jõulueelsed piirangud haridusasutustele, huvitegevusele, noorsootööle ja täiendkoolitusele

***

Ограничения для учебных заведений, молодежной работы, деятельности по интересам и дополнительного обучения

***

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused
õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes

***

Рекомендации министерства образования и науки и
Департамента здоровья по организации учебной работы в
условиях распространения коронавируса

***

JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE

***

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ЗАРАЖЁННЫМ COVID-19

 

 

E-õppematerjalid ja õpikeskkonnad

E-koolikott

Taskutark

Foxacademy

Opiq

Moodle

EIS testid

"Tagasi kooli" e-külastustunnid

 

 

Дистанционные учебные материалы

 

E-koolikott

Taskutark

Foxacademy

Opiq

Moodle

EIS тесты

"Tagasi kooli" e-külastustunnid

 

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 
pakub võimalust saada põhi- või keskharidust.

Kool osaleb projektis „Kool ootab sind“, mille eesmärgiks on pakkuda kooli mitte lõpetanud täiskasvanutele sobivaid õppimisvõimalusi.
Projekt pakub tasuta induvuduaalkonsultatsioone matemaatikas ja inglise keeles kooliõppekava  läbimiseks ning vastava hariduse omandamiseks.

Küsi lisainformatsiooni telefonil 33 45 254 või emaili teel kjarveokk@gmail.com  

Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond

 

Гимназия для взрослых города Кохтла-Ярве
предлагает получить основное или среднее образование.

Школа участвует в проекте «Школа ждёт тебя», целью которого является предоставление возможности обучения взрослых с незаконченным школьным образованием. Проект даёт возможность бесплатных индивидуальных консультаций по иностранному языку и математике для освоения программы школы и сдачи государственных экзаменов.

Дополнительная информация по телефону 33 45 254 или по электронной почте kjarveokk@gmail.com  

Проект поддерживается Европейским социальным фондом  

 

 

 

 

 

Условия приема учащихся в гимназию для взрослых г. Кохтла-Ярве

 

Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused

 

Avaldus

Lisa avaldusele

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks