Tagaside

 

 

 

K O H T L A - J Ä R V E

TÄISKASVANUTE

GÜMNAASIUM

Ainekavad
 
Eesti keel gümnaasium Keemia gümnaasium
Eesti keel põhikool Keemia põhikool
Kirjandus gümnaasiumi Füüsika gümnaasium
Kirjandus 9. klass Füüsika põhikool
Kirjandus 7-8. klass Ajalugu gümnaasium
Eesti keel teise keelena gümnaasium Ajalugu põhikool
Eesti keel teise keelena põhikool Ühiskonnaõpetus gümnaasium
Vene keel võõrkeelena gümnaasium Ühiskonnaõpetus põhikool
Vene keel võõrkeelena 8-9. klass Kunst gümnaasium
Vene keel võõrkeelena 7. klass Kunst põhikool
Vene keel gümnaasium Muusika gümnaasium
Vene keel 9. klass Muusika põhikool
Vene keel 7-8. klass Kultuuriline identiteet
Võõrkeel gümnaasium Uurimistööde alused
Võõrkeel põhikool Arvuti kasutamine uuristöös
Matemaatika gümnaasium Loodusõpetus
Matemaatika põhikool Loovtöö
Bioloogia gümnaasium Inimeseõpetus
Bioloogia põhikool Karjääriõpetus
Geograafia gümnaasium Arvutiõpetus
Geograafia põhikool Inimene ja õigus
Perekonnaõpetus I ja II kooliastme ainekavad