Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi

hoolekogu koosseis:

Arne Berendsen

Kohtla-Järve Linnavolikogu esindaja

Elena Ekimova

õpetajate esindaja

Stanislav Samoilov

õpetajate esindaja

Natalja Lopina

vilistlaste esinada

Antonina Artamonova

vilistlaste esindaja

Madli-Mary Peterson
õpilaste esindaja
Evelina Bulanova
õpilaste esindaja
Svetlana Kornilova
õpilaste esindaja
Heidi Varinurm
toetav organisatsiooni esindaja

 

Alus: Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus 7. märts 2017 nr 227.

 

Kooli hoolekogu tööplaan (2018/2019.õ.a.)

 

Aeg

Sisu

Vastutaja

Detsember-
2018

Hoolekogu esimees

Aprill
2019

Kooli valmisolek uueks õppeaastaks.

Hoolekogu esimees,
direktor

August
2019

Hoolekogu töö aruande kinnitamine.

Hoolekogu esimees

 

Hoolekogu:

 • osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
 • annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
 • annab arvamuse kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas muuta õppeainete nimistut;
 • annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
 • annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 • annab arvamuse kooli kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
 • kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
 • annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
 • annab arvamuse munitsipaalkoolieelarve projekti kohta;
 • annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
 • annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
 • annab arvamuse kooli õmberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
 • täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks

 

Alus:Alus: „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus“ §73 punkt 43.

 

Hoolekogud:

Hoolekogu 10.04.2019.a. nr 1

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse avaldamine Kohtla- Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi uuendatud põhimääruse kohta.

 

Hoolekogu 18.06.2018.a. nr 5

Päevakord:

 1. Kooli kodukorra muutmine.
 2. Hoolekogu 2017/2018 töö analüüs ja tööplaani 2018/2019 kinnitamine.
 3. Kooli valmisolek uueks õppeaastaks.

 

Hoolekogu 08.11.2017.a. nr 2

Päevakord:

 1. Arvamuse andmine muudatustest kooli palgakorralduses (Maksuvaba tulu 2018.a.)

 

Hoolekogu 05.09.2017.a. nr 1

Päevakord:

 1. Arupärimine kooli lisatulude kohta.

 

Hoolekogu 31.08.2017.a. nr 3

Päevakord:

 1. Kooli valmisolek uueks 2017/18 aastaks.
 2. 2017/18. õppeaasta koolivaheajad.
 3. Hoolekogu 2016/17. töö analüüs ja tööplaani 2017/18. kinnitamine.

 

Hoolekogu 21.03.2017.a. nr2

Päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.
 2. Hoolekogu uue koosseisuga tutvumine.

 

Hoolekogu 29.11.2016.a. nr 1

Päevakord:

 1. Istungi sekretäri valimine.
 2. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli arengukava 2017- 2019 kohta..

 

Hoolekogu 25.08.2016.a. nr 4.

Päevakord:

 1. Istungi sekretäri valimine.
 2. Kooli valmisolek uueks 2016/2017 aastaks.
 3. Hoolekogu 2015/2016 töö analüüs ja tööplaani 2016/2017 kinnitamine.

 

Hoolekogu 04.04.2016.a. nr 3.

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse andmine kooli sisehindamise korra kohta.

 

Hoolekogu 21.03.2016. nr 2.

Päevakord:

 1. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi ettevalmistumine uueks õppeaastaks.
 2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi osalemine projektis "Täiskasvanute tagasitoomine kooli".

 

 • Hoolekogu 20.10.2015. nr 1.

  Päevakord:

  1. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi 2016.a. eelarve arutamine ja arvamuse andmine.

 

 • Hoolekogu 25.08.2015.a. nr 4

Päevakord:

 1. Kooli valmisolek uueks 2015/2016 aastaks.
 2. Hoolekogu 2014/2015 töö analüüs ja tööplaani 2015/2016 kinnitamine.
 3. Jüri Kollo info Kohtla-Järve linna arendamise kohta.

protokoll 25.08.2015.a. nr4

 

 • Hoolekogu 11.06.2015.a. nr3

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse avaldamine kooli põhimääruse muudatuste kohta.
 2. I ja II-astme õppekava arutlemine.

  protokoll 11.06.2015.a. nr3

  Hoolekogu 24.04.2015.a. nr 2

Päevakord:

1. 2015-2016 hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.

2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi toetamine.

protokoll 24.04.2015.a. nr2

 

 • Hoolekogu 27.10.2014.a. nr 1

Päevakord:

 1. Hoolekogu 2013/2014 aasta töö aruanne.
 2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi 2014/2015 eelarve arutlemine.

protokoll 27.10.2014.a. nr1

 • Hoolekogu 26.08.2014.a. nr 3

Päevakord:

  1. Täiskasvanute Gümnaasiumi valmisolek uueks 2014/ 2015 õppeaastaks..
  2. Hoolekogu tööplaani 2014/ 2015 õ.a. arutlemine ja kinnitamine.

  protokoll 26.08.2014.a. nr 3

 

 • Hoolekogu 04.02.2014.a. nr 2

Päevakord:

 1. Hoolekogu arvamuse avaldamine Gümnaasiumi Põhimääruse kohta.
 2. Remondi tööde läbiviimine kabineti nr1 õppetöö ajal.
 3. E-tundide organiseerimine.
 4. Tutvumine J.Jagoneni avaldustega.

protokoll 04.02.2014.a. nr2

 • Hoolekogu 10.12.2013.a. nr 1

Päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe ja sekretäri valimine.
 2. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi palgakorralduse kohta arvamuse avaldamine.
 3. Direktori Valentina Lausmaa sõnavõtt.
 4. Kultuurilise identiteedi kursuse sisseviimine.
 5. Tutvumine J.Jagoneni avaldustega.

protokoll 10.12.2013.a. nr1

 

 

 

 

 

Protokollid: