Asutuse palgamäärad

 

Vabariigi Valitsuse

Määrus

13. detsember 2018 nr 117

 

Töötasu alammäära kehrestamine

 

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Määrus

18. detsember 2018 nr 20

 „Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise ja toetuse maksmise kord“ muutmine

 

Vabariigi Valitsuse

Määrus

20. detsember 2018 nr 122

 

Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja alammäär

 

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Määrus

12. detsember 2017 nr 41

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise ja toetuste maksmise kord.

 

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Määrus

25. oktoober 2016 nr 18

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise ja toetuste maksmise kord.

 

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Määrus

27. oktoober 2015 nr. 14

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamine ja toetuste maksmise kord.

 

 

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Määrus

 

8. aprill 2014 nr. 8

 

Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide opetajate ja direktorite töötasustamise ja toetuste maksmise kord.

 

 

 

KOHTLA-JÄRVE TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMI

TÖÖTAJATE TÖÖTASUSTAMISE JUHEND