Kool pakub klassiruume rendile

 

 

Renditariifi arvestuse metoodiline juhend kinnitas Kohtla-Järve Linnavalitsus

korraldusega 16.08.2016. nr. 829